Drie R’s

Drie R’s Om niet alleen de concurrentie strijd aan te gaan (4p’s) moeten markering managers niet puur transactiegericht zijn, maar ook aandacht besteden aan het merkimago, relaties en respons. Deze worden dan ook de drie (3) r’s genoemd. Reputatie Dit is de perceptie of het beeld dat een klant heeft bij een organisatie en/of haar […]

Brand equity

Brand equity Brand equity, ook wel merktrouw genoemd, gaat over de premium waarde die een bedrijf genereert met een herkenbaar product tenopzichte van een standaard product. Dit geldt ook op organisatie niveau. Een bepaald merk is herkenbaarder dan de ander. Mede door een onderscheidend product of filosofie.

Relatiemarketing

Relatiemarketing Een ontwikkeling in het bedrijfsleven is de opkomst van relatiemarketing. Het opbouwen van een goede relatie met afnemers en deze zo lang mogelijk vasthouden is een belangrijk onderdeel geworden. Ook de relatie met leveranciers moet gekoesterd worden. De tabel toont de verschillen tussen transactiemarketing & relatiemarketing. Transactiemarketing Relatiemarketing 1. Het vinden van nieuwe kopers […]

Productconcept

Productconcept Waar bij het productieconcept hun focus op de productie zette, is productconcept gericht op kwaliteitsverbetering. Het motto is dan ook, ‘een goed product verkoopt zichzelf’.

Marketingmanagement

Marketingmanagement De term marketingmanagement gaat over de analyse, planning, emplementatie en continue evaulatie van alle werkzaamheden en activiteiten die het doel hebben om zo goed mogelijk de producten en diensten van een organisatie af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) klanten. Dit betekent simpelweg: Het formuleren en uitvoeren van een product, promotie, […]

Micromarketing

Micromarketing Bij micromarketing praten we over de mensen die in een bedrijf de marketingbeslissingen nemen. Macromarketing gaat over de marketing op het niveau van de samenleving/maatschappelijk. Mesomarketing gaat over de marketing op het niveau van een bedrijfskolom. Micromarketing wat op bedrijfsniveau plaatsvindt, bevindt zich in het midden van de 3 niveaus van marketing.

Mesomarketing

Mesomarketing Mesomarketing valt in het raamwerk van de bedrijfskolom. Het omvat de gezamelijk uitgevoerde marketingactiviteiten van bedrijven die actief zijn op dezelfde markt. Mesomarketing ligt tussen Macromarketing en micromarketing in.

Macromarketing

Macromarketing Ipv het bekijken van de marketing vanuit een management perspectief. Macromarketing bekijkt de markt vanuit vogelvlucht, vanuit de samenleving. Een proces dat goed moet functioneren om de economische doelstellingen van de maatschappij als geheel te verwezenlijken, dan spreken we van macromarketing.

Bartering

Bartering Ruilhandel, ook wel bekend als bartering. De oorsprong van marketing is dan ook te vinden in de periode van bartering. In de primitieve maatschappijen was het een directe ruilen van goederen tegen goederen. Destijds was deze ruil in natura, waarbij er geen financiële overdracht was, waren alleen populaire producten in aftrek.

Ruiltransactie

Ruiltransactie Ruiltransacties zijn ruilprocessen waarbij meerdere partijen overeenkomen om iets van waarde uit te wisselen en hiermee op elkaars behoefte inspelen. Bij deze ruiltransacties zijn er ruilopjecten. Ruilobjecten zijn waardevol. Vaak zijn ruilobjecten producten en geld. Niet alleen fysieke producten kunnen ruilobjecten zijn, maar ook diensten, ideeën, arbeidsinspanning en in sommige gevallen zelfs status.

Doelgroep

Doelgroep Niet alle consumentenbehoeften kan een bedrijf bevredigen. Daarom moet een bedrijf zich concentreren op de wensen en behoeften van een specifieke groep. Deze groep noemen we de doelgroep. Het deel van de markt waarop de organisatie zich richt en/of dat het bedrijf tot klant wil maken.

Marketingmix

Marketingmix Wil je een succesvol marketingbeleid uitzetten? Hiervoor moet een uitgekiende combinatie van vier marketinginstrumenten om de market te bewerken. Dit marketingbeleid wordt meestal de marketingmix of de vier P’s genoemd. De 4 marketinginstrumenten zijn: Product Prijs Plaats Promotie Product Product gaat niet alleen om fysieke producten, maar het betreft goederen, diensten en/of ideeën. Naast […]

Marketing

Marketing De definitie van marketing is de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van diensten, producten en alle activiteiten die de klanten een toegevoegde waarden bieden. Deze leiden systematisch tot een hogere omzet of andere gewenste reactie, een goede reputatie (imago) van de organisatie en een duurzame/langdurige relatie met de klanten.